Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Gàrraidhean Cloiche is
Togalaichean Eachdraidheil

Sabhalan Innse-Gallach


‘S e stòras shònraichte a th’ anns na Sabhalan Innse-Gallach (suidhichte ri taobh an Dùin is an làrach-campachaidh). Chan eil sabhalan fionnaraichte Innse Gallach den t-seòrsa seo rim faighinn ach ann am paraistean na Comraich, Gheàrrloich is Loch Braoin air Taobh Siar Rois agus tha iad a’ sìor fhàs tearc. Tha Alba Aosmhor air a ràdh gum faodadh cudromachd nàiseanta a bhith aig na làraichean.
 
Bhiodh a’ chiad ìre den phròiseact a’ gabhail os làimh rannsachadh gus plana glèidhteachas a chruthachadh a dh’fheuchadh ri dearbhadh ìre tearcachd na h-eisimpleir a tha sa Chomraich agus poileasaidhean glèidhteachas a shuidheachadh gus a dhìon agus airson a chleachdadh san àm ri teachd. Dh’fheuchadh e cuideachd ri dearbhadh fhaighinn air cuin a chaidh na sabhalan a thogail agus dheigheadh sealltainn ri pàtranan tuineachaidh ann an suidheachadh leasachaidhean àiteachais a ghabh an oighreachd os làimh aig deireadh na h-ochdamh linne deug agus toiseach na naoidheamh linne deug. Thèid rannsachadh a dhèanamh cuideachd air dàimhean gnìomhachail le togalaichean a’ phrìomh thuathanachais, agus gu sònraichte leis an tuathanachas banca ( a tha cuideachd na chomharra an ìre mhath tearc) a tha tuath air an làraich.
 
Dhèanadh an dara ìre (fo stiùireadh a’ Phlana Glèidhteachais) daingneachadh air an structair agus air a chomasachd airson a chleachdadh mar ionad còmhdaichte airson cuairteachadh is mìneachadh Dùn na Comraich, nan Coilltean Calltainn, Slighe an Àrc-eòlais a tha uile faisg air làimh.

<-- air ais gu Gàrraidhean Cloiche is
Togalaichean Eachdraidheil
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  DÈ THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gàidhealtachd
ENGLISH | GÀIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.