Ronan Martin Associates.

Cuairtean

Tha a Chomraich na deagh ite airson cuairtean ris a chosta, sna beanntan no sa choille, le raon de fhaidean-slighe ri fhaighinn a bhios freagarrach aig gach re fallaineachd is comas corporra. Thathas a leudachadh is a leasachadh lonra cheuman na sgre fo Sgeama a Chompirteachais.

Tha slighean ann bho chuairtean socair an cois choilltean fasgach is aibhnichean faisg air Taigh na Comraich, gu dridhean sgairteil, nam measg an t-slighe 9km suas gleann na Comraich  gu bailtean a Chinnmhir is Inbhir Bn ann an ceann a tuath an rubha. Tha ceuman bho Bgh na Comraich gu Trigh lainn Shannda (ca. 3mle), gu na trighean corail eadar rd Bn is Coille a Ghille (ca. 1 mhle), tro choilltean calltainn a Chrnaich agus bho Toscaig gu bailtean Uag (4 mle tillteach) no irigh Dhriseig (ca. 8 mle tillteach) a tabhann cuairtean tlachdmhor eile.

Tha seallaidhean lainn den chosta is de na beanntan rim faicinn bho na cuairtean gu lir agus chan eil seallaidhean-tre bragha an Eilein Sgitheanaich is Ratharsaigh uair sam bith fad air falbh. Tha for dheagh chothroman ann cuideachd airson fiadh-bheatha, leithid iolairean buidhe is dbhrain, fhaicinn. Tha mran de na ceuman a riochdachadh slighean traidiseanta cmhdhala eachdraidheil, agus iad an cois lraichean aig a bheil cudromachd eachdraidheil is rsaidheil.
 
Tha Urras na Comraich air stiireadh is map gu ceuman seallaidheach na Comraich a dheasachadh, agus chithear e le luchdachadh a-nuas aig: www.applecrosswalks.org.uk

Tha ceanglaichean feumail eile airson coiseachd aig:
www.walkhighlands.co.uk
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  D THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gidhealtachd
ENGLISH | GIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.