Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Gàrraidhean Cloiche is
Togalaichean Eachdraidheil

Taigh-tughaidh an Lòin Bhàin

Tha am pròiseact seo a’ dèanamh mìneachadh air baile an Lòin Bhàin. ‘S e seann tuineachadh croitearachd a th’ anns an Lòn Bàn a tha suidhichte mu 7 mìle tuath air Bàgh na Comraich. B’ e tuineachadh sreathach a bh’ ann agus bheir seann mhapaichean oighreachd mòran fiosrachaidh seachad mu atharrachaidhean ann am pàtranan tuineachaidh dùthchail tro na linntean. Mus deach an rathad a chrìochnachadh anns na 1960an bha an Lòn Bàn na àite iomallach. ‘S e Taigh Tughaidh an Lòin Bhàin an aon taigh tughaidh sa bhaile agus tha Urras Nàiseanta na h-Alba air a cheannach o chionn ghoirid. Tha iad air Plana Glèidhteachais a bharantachadh airson an taighe mar phàirt de na planaichean aca airson an làrach a ghleidheadh is a dhaingneachadh.

<-- air ais gu Gàrraidhean Cloiche is
Togalaichean Eachdraidheil
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  DÈ THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gàidhealtachd
ENGLISH | GÀIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.