Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Gàrraidhean Cloiche is
Togalaichean Eachdraidheil

Àth aoil

Tha am pròiseact seo a’ gabhail a-steach ath-leasachadh air àth-aoil le cudromachd eachdraidheil faisg air Taigh a’ Cheapaich. Tha an àth-aoil na pàirt de thogalachean beaga gnìomhachais anns a bheil àth, stòr no seada-chairtean, rathad inntrigidh agus cuaraidh, uile gun ear agus deas air sruthan beag. Air a togail sna 1870an, chaidh a cleachdadh mu dheireadh sna 1930an airson aol beò a dhèanamh. Tha an àth-aoil na pàirt de eachdraidh ghnìomhachais na sgìre. Bhiodh an geòlas a bha a’ cur taic ri stèidheachadh na h-àtha na phàirt de mhìneachadh mun làraich.
 
Tha an àth-aoil agus na structairean co-cheangailte ann an droch staid aig an àm seo agus pàirt dhiubh fo raineach. Tha stuagh bobha na h-àtha ann an cunnart tuiteam, agus bheireadh seo buaidh air seasmhachd is tuigse mun làraich san àm ri teachd. Ghabhadh am pròiseact seo obair os làimh gus milleadh a bharrachd air an àth a sheachnadh, an t-àite a dhèanamh sàbhailte airson faighinn a-steach ann, agus obrachadh le muinntir na sgìre airson cladhach arc-eòlasach a dhèanamh air a’ bhobhla is an ùrlar gus cuideachadh le leasachadh tuigse mu àm-àireamh/cleachdadh na làraich. Dheigheadh seo a bhiadhadh a-steach do mhion-sgrùdadh na làraich mar phàirt de lìonra cheuman is mìneachadh.

<-- air ais gu Gàrraidhean Cloiche is
Togalaichean Eachdraidheil
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  DÈ THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gàidhealtachd
ENGLISH | GÀIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.