Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Slighean is Tro-ridean

ird Dubh Coille a Ghille


Tha am priseact seo a danamh ullachadh airson leasachadh a cheum bho ird Dubh gu bailtean ird Bn is Coille a Ghille, airson tlachd is buannachd luchd-tadhail is muinntir na sgre.
 
S e d bhaile croitearachd a th ann an Coille a Ghille is ird Bn aig nach eil, eadhon san latha an-diugh, slighe charbadan a-steach thuca. A thuilleadh air a dhol air a mhuir, s e ceum cloiche an aon slighe gu na bailtean sin. Dhfhalbh na daoine s na bailtean sin o chionn crr is ceud bliadhna. Ged a tha cuid air tilleadh a dhfhuireach sna bailtean, tha ndar na sgre an re mhath mar a bha e.
 
Tha am priseact seo a gabhail a-steach ath-leasachadh air a cheum a tha a ruith bho ird Dubh gun d bhaile (cradh, dranadh agus leasachadh coitcheann).

<-- air ais gu Slighean is Tro-ridean
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  D THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gidhealtachd
ENGLISH | GIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.