Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Sluagh is Ŕitean

Taigh cruinn na coille calltainne


Tha am prňiseact seo a’ dčanamh ullachadh airson buileachadh plana riaghlaidh airson a’ Choille Challtainn, a bith-iomadachd is a lusan, a ghleidheadh, a dhěon agus adhartachadh.  Tha Coille Challtainn na Comraich na h-Ionad de Choille Leth-ŕrsaidh agus cuiridh am plana riaghlaidh molaidhean air adhart airson na craobhan, na h-ŕrainnean is an crotal a riaghladh, a ghleidheadh is a dhěon.

Mar phŕirt den phrňiseact seo, thathas cuideachd a’ beachdachadh air samhla de thaigh-cruinn bho Linn an Iarainn a chruthachadh (aig oir na Coille Calltainn agus air a chruthachadh le clann na sgěre ag obair cňmhla ri Comann Arc-eňlais na sgěre agus le Buidheann Chuairtean is Chiůird Thraidiseanta na Comraich mar phrňiseact samhraidh) gus an tčid a chleachdadh an dčidh lŕimh mar ionad airson tachartasan coillteach agus trčanadh co-cheangailte ris a’ Choille Challtainn.

<-- air ais gu Sluagh is Ŕitean
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  DČ THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gŕidhealtachd
ENGLISH | GŔIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.