Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Sluagh is Ŕitean

Plana Měneachail na Coimhearsnachd


Tha am prňiseact mu bhith a’ leasachadh plana měneachail dha Rubha na Comraich, a th’ air a chruthachadh tro chompŕirteachas na coimhearsnachd ionadail. Tha e ag amas air, 1) a bhith a’ dčanamh dualchas nŕdarra is cultarach na Comraich nas ruigsinniche dha muinntir na sgěre is luchd-tadhail, 2) a’ cur na Comraich ann an suidheachadh, airson sealltainn mar a thug  eachdraidh, arc-eňlas agus a geňlas buaidh air mar a tha a cumadh an-diugh agus 3) a’ měneachadh Comraich an latha an-diugh (agus ‘s dňcha a’ Chomraich a tha ri teachd).

Comharraichidh am plana deireannach, 1) mar a tha na daoine airson an sgěre a mhěneachadh agus 2) cunntas mionaideach air grunn phrňiseactan měneachail a thčid a bhuileachadh.

Thčid obair-leasachaidh a’ phlana a stčidheachadh tro bhůthan-obrach coimhearsnachd agus co-chomhairle

<-- air ais gu Sluagh is Ŕitean
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  DČ THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gŕidhealtachd
ENGLISH | GŔIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.