Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Sluagh is Ŕitean

Měneachadh air Bealach-na-Bŕ


‘S iad amasan a’ phrňiseict seo leasachadh a dhčanamh air pŕirc chŕraichean ionad seallaidh Bealach na Bŕ le bhith a’ suidheachadh comharran cloiche is měneachadh mu bealach-beinne Bealach na Bŕ, agus a’ tabhann chothroman dha muinntir an ŕite sgilean a thogail ann am měneachadh is an togail ghŕrraidhean.

‘S e Bealach na Bŕ am bealach beinne as ŕirde ann am Breatainn agus am prěomh shlighe a-steach gu Rubha na Comraich. Tha an rathad singilte, lůbach gun Chomraich thairis air Bealach na Bŕ a’ děreadh gu ŕirde 626 meatairean (2, 054 troighean). Tha luchd-tadhail (ann an cŕr no air baidhsagal) dčidheil air agus bidh mňran dhiubh a’ stad aig pŕirc nan cŕraichean faisg air mullach a’ bhealaich airson na seallaidhean ŕlainn, thairis air an rubha is air an Eilean Sgitheanach, a mhealtainn. ‘S e a’ phŕirc chŕraichean seo an t-aon ŕite far a bheil e sŕbhailte stad agus am bealach a mhealtainn. Ach aig an ŕm seo tha solar měneachail sa phŕirc chŕraichean air a chuingealachadh ri aon ŕite seallaidh (gun měneachadh sam bith) agus tha pŕirc nan cŕraichean a’ coimhead iomallach is trčigte, le seann shuidheachanan a tha a’ feumachadh feadhainn ůra a chur nan ŕite agus gun fasgadh sam bith ann bhon aimsir. Dhčanadh an sgrůdadh měneachail a thathas a’ moladh rannsachadh air eachdraidh a’ bhealaich a bha, aig aon ŕm, na rathad dhrňbhairean air am biodh crodh a’ dol gu margaid agus gu na 1960an b’ e an t-aon slighe a-steach gu rubha na Comraich. Mhěnicheadh e cuideachd sgeulachd nan gŕrraidhean buadhach cloiche is na saibhearan a tha nam pŕirt aonaichte den rathad. Thčid měneachadh a thoirt seachad cuideachd mu geňlas annasach na sgěre, fiosrachadh mun ionad seallaidh agus fiosrachadh coitcheann mu rudan a dh’fhaodar fhaicinn is a dhčanamh sa Chomraich.

<-- air ais gu Sluagh is Ŕitean
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  DČ THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gŕidhealtachd
ENGLISH | GŔIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.