Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Sluagh is Ŕitean

Fčisean & Tachartasan Eile


Tha am prňiseact seo ag amas air program de thachartasan is fčisean a lěbhrigeadh gus goireasan dualchais nŕdarra is cultarach Rubha na Comraich a chomharrachadh. Tha e a’ cur ris an iomairt a th’ air a mholadh airson ceuman ůra a leasachadh san ŕite, agus  slighean ůra a-steach gu lŕraichean le cudromachd nŕdarra is cultarach, le bhith a’ cur air dňigh tachartasan is fčisean a tha ag amas air a’ bhun-structair ůr adhartachadh  dha muinntir na sgěre is luchd-tadhail.
 
Bidh na prňiseactan a’ gabhail a-steach fčis choillteach agus tachartasan co-cheangailte bliadhnail a’ comharrachadh fearann coillteach na sgěre agus mar a thathas ga chleachdadh, agus Fčis Maol Rubha a’ comharrachadh na Comraich mar lŕrach an tuineachaidh mhanachainneach a stčidhich Maol Rubha san 7mh Linn AC. Thčid fčisean eile is tachartasan latha co-cheangailte ri dualchas a leasachadh cuideachd fo ALPS.

<-- air ais gu Sluagh is Ŕitean
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  DČ THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gŕidhealtachd
ENGLISH | GŔIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.