Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Adhradh & Adhlacadh

Ath-leasachadh an t-seapail

Suidhichte taobh a-staigh talamh-adhlacaidh na Comraich agus am broinn Ionad Clŕraichte tuineachadh manachainneach na Comraich, tha tobhta seapail gun mhullach a thathas a’ smaoineachadh tha dol air ais gun 15mh Linn. Tha e air a chlŕradh mun t-saipeal meadhan-aoiseil gun robh teaghlach na Comraich ga chleachdadh mar tuam adhlacaidh ann an 1859 ach gun dh’fhalbh am mullach dheth ann an 1953. Tha an saipeal a-nis a’ sěor dhol am miosad agus gun ach leudachadh de dh’eidheann a’ cumail mňran de na ballachan ri chčile.
 
Thčid glčidhteachas is daingneachadh an t-saipeil a ghabhail os lŕimh ann an compŕirteachas le Urras Gleidhidh Togalaichean na Gŕidhealtachd, Kirkyards Project”, a tha air an lŕrach a chomharrachadh mar phrěomhachas airson daingneachadh is mion-sgrůdadh.

<-- air ais gu Adhradh & Adhlacadh
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  DČ THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gŕidhealtachd
ENGLISH | GŔIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.