Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Adhradh & Adhlacadh

Ath-leasachadh air Eaglais a’ Chlachain

Tha dualchas togte prěseil aig a’ Chomraich ach tha mňran a’ meas  Eaglais a’ Chlachain mar thogalach suaicheantach an ŕite. Chaidh an eaglais a th’ ann an-drŕsta a thogail ann an 1817 air lŕraich eaglaise a bh’ ann roimhe agus buinidh i do Urras na Comraich. Tha a’ chuid mhňr de chudromachd na h-eaglaise co-cheangailte ri a suidheachadh taobh a-staigh Ionad Clŕraichte tuineachadh manachainneach na Comraich a tha seňrsaichte le cudromachd nŕiseanta no eadar-nŕiseanta.

Tha an eaglais ann an staid chugallach agus a’ feumachadh mňran obrach gus dčanamh cinnteach gum bi an togalach děonach bhon ghaoith is bhon aimsir agus gus nach tčid milleadh a bharrachd a dhčanamh oirre. ‘S e adhbhar a’ phrňiseict seo, dčanamh riatanach is broinn na h-eaglaise ath-leasachadh a rčir a dualchais, cothrom faighinn gun eaglais a leasachadh agus meas mu a cudromachd altram tro mion-sgrůdadh  freagarrach, agus gu leňr ghoireasan a leasachadh gus am faigh a’ choimhearsnachd air a cleachdadh na lŕn chomasachd.

<-- air ais gu Adhradh & Adhlacadh
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  DČ THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gŕidhealtachd
ENGLISH | GŔIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.