Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Dualchas & Fiadh-bheatha

Aibhnichean is Lochan

Tha an abhainn fhor-uisge as motha san rubha a sruthadh a-steach gu Bgh na Comraich. Tha i a beathachadh ireamhan beaga de bhradan fiadhaich (Salmo salar) agus bnagan (Salmo trutta), agus aig an m seo thathas a cuimseachadh air prgram ath-leasachaidh airson na h-aibhne.  Chaidh seo a chur air bhog le Urras na Comraich ann an 1995 gus ireamh an isg, a bha air lghdachadh, a neartachadh.  Tha an abhainn cuideachd na h-rainn airson feusganan for-uisge (Margaritifera margaritifera), gn a th ann an cunnart mr agus nach bi be ach ann an aibhnichean braise le grunnd greabhail. Mar am bradan fiadhaich, tha an gn seo air a dhon, agus fo lagh Erpach is Bhreatainn tha e m-laghail dragh a chur orra, an dochann no an tional. Tha bric dhonna, gn neo-imricheil for-uisgeach den bhreac mhara, ann an lochan for-uisgeach lonmhor an rubha. Tha aibhnichean is lochan na sgre nan dachaighean dha biastan-dubha (Lutra lutra), le dallagan uisge gam faicinn sa sgre cuideachd.

<-- air ais gu Dualchas & Fiadh-bheatha
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  D THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gidhealtachd
ENGLISH | GIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.