Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Dualchas & Fiadh-bheatha

Ceŕrnaidhean glčidhteachais

Air sgŕth a sheallaidhean eireachdail, tha taobh an ear de rubha na Comraich ainmichte mar Earrann Nŕiseanta de Bhňidhchead Shňnraichte. Tha sreath bheanntan Beinn Bhŕin taobh a-staigh seo, seallaidhean a gheibhear bhon Bhealach. Tha an t-ŕite beanntach seo de bhearraidhean is talamh ŕrd ainmichte mar Ionad Sňnraichte Glčidhteachais agus Ionad de Shuim Shňnraichte Shaidheansail. ‘S e Clach-gainmhich Thoirbheartain a th’ anns na creagan ěochdrach agus tha raon de choimhearsnachdan lusan nan ŕirdean a’ fŕs an seo, nam measg fraoch ailpeach is sgairneach searbhaig.
 
‘S e (Racomitrium lanuginosum) cěob aon de lusan samhachail an ŕite seo. Ann an ŕiteachan, tha meanbh bhrataichean de dh’aiteann (Juniperus communis)a’ gabhail thairis gu h-ŕraidh faisg air mullach a’ phrěomh dhruim. ‘S e mňinteach aiteinn Beinn Bhŕin an eisimpleir as ŕirde is as fhada deas den fhŕs seo ann an Alba. Tha na h-ŕrainnean ŕrda seo a’ toirt taic dha diofar sheňrsaichean bheathaichean a’ gabhail a-steach geŕrr mňintich (Lepus timidus), fčidh ruadha (Cervus elaphus),an fheadag bhuidhe (Pluvialis apricaria),an tŕrmachan (Lagopus mutus)agus an Iolaire Bhuidhe (Aquila chrysaetos).
 
 Tha am pŕirt siarach den rubha a’ toirt taic dha dŕ lŕrach de Ghlčidhteachas Nŕdair. ‘S iad sin Loch a’ Mhuilinn, uisge a tha fo bhuaidh ěrean mathachaidh nas ŕirde ri linn gu bheil clach-aoil ann agus Coilltean Abhainn Toscaig, ŕite le coille dharaich is bheithe.
 
Airson tuilleadh fiosrachadh fhaighinn mu ŕiteachan glčidhteachais ann an Alba, briog an seo gus faighinn gun duilleig bhuntainnich de Dualchas Nŕdair na h-Alba.

<-- air ais gu Dualchas & Fiadh-bheatha
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  DČ THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gŕidhealtachd
ENGLISH | GŔIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.