Ronan Martin Associates.
<-- air ais gu Nithean ri fhaicinn & ri dhanamh

Ionad Dualchais

Tha an t-Ionad Dualchais a taisbeanadh is a comharrachadh eachdraidh iongantach na Comraich bhon linn Mesolithic gun latha an-diugh. B e an Comann Eachdraidh a stidhich e nuair a rinn iad ath-leasachadh air togalach fs aig ceann Bgh na Comraich airson clran tasglainn, dealbhan is ealain co-cheangailte ris an sgre a stradh gu tarainte is a thaisbeanadh.  Tha an t-Ionad a cumail cunntas maireannach air eachdraich an rubha, agus an rm taisbeanaidh a toirt be promh amannan eachdraidheil, a thuilleadh air a bhith a tabhann dealbh dathach de shaoghal traidiseanta is co-aimsireil na croitearachd.
A thuilleadh air rm nan taisbeanaidhean, tha riochdachaidhean claistinneach air eachdraidh beul-aithriseach, clraidhean Cunntas-sluaigh didseatach agus str-dta sloinntearachd so-rannsachail ann.  Tha rm leughaidh san Ionad a tha toirt cothrom air tasglannan farsaing a Chomainn Eachdraidh, agus bth bheag le obair-ciird is gibhtean bhon sgre.
Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh bho lrach-ln a Chomainn Dualchais fhin.

<-- air ais gu Nithean ri fhaicinn & ri dhanamh
  DACHAIGH  
  CUAIRTEAN  
  D THA DOL  
  FIOS GU  
Ag adhartachadh dualchas
beairteach, fiadh-bheatha & cultar
Taobh Siar na Gidhealtachd
ENGLISH | GIDHLIG

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.